Behandeling

De eerste behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek. Vervolgens wordt de tong bekeken en de pols gevoeld. De energie van de organen hebben elk een plek op de tong en in de pols. Met al deze informatie krijgt men een beeld over de hoeveelheid en kwaliteit van de energie in het lichaam.

Als de diagnose is gesteld worden er acupunctuur punten gekozen waarmee de energie doorstroming in het lichaam kan worden hersteld. Dit gebeurt door het inbrengen van dunne naaldjes in het lichaam en of oor. Het zetten van een naald doet geen pijn, u voelt hoogstens een klein prikje.

De eerste behandeling duurt een uur, de vervolgbehandelingen vijfenveertig minuten. Het aantal behandelingen dat u nodig hebt is afhankelijk van de ernst van uw klachten en de snelheid waar mee uw lichaam reageert. Er zijn gemiddeld 6 tot 8 behandelingen nodig om de balans in uw lichaam te herstellen.

U wordt behandeld door Annelon de Heer. Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut en nu volledig werkzaam als acupuncturist combineer ik de oosterse geneeskunst met de westerse. Ik ben lid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en BIG geregistreerd.